Smene

I smena

Zlatibor

30. 06. – 06. 07. 

Četiri uzrasne kategorije:

U9 (2015)

U11 (2013/2014)

U13 (2011/2012)

U15 (2009/2010)

Stručni štab (za svaku kategoriju)

Trener/koordinator Kampa

Prvi trener kategorije

Trener-demonstrator

Trener-demonstrator

Trener-demonstrator

Broj učesnika po smeni: 100

II smena

Zlatibor

07. 07. – 13. 07. 

Četiri uzrasne kategorije:

U9 (2015)

U11 (2013/2014)

U13 (2011/2012)

U15 (2009/2010)

Stručni štab (za svaku kategoriju)

Trener/koordinator Kampa

Prvi trener kategorije

Trener-demonstrator

Trener-demonstrator

Trener-demonstrator

Broj učesnika po smeni: 100

III smena

Zlatibor

14. 07. – 20. 07. 

Četiri uzrasne kategorije:

U9 (2015)

U11 (2013/2014)

U13 (2011/2012)

U15 (2009/2010)

Stručni štab (za svaku kategoriju)

Trener/koordinator Kampa

Prvi trener kategorije

Trener-demonstrator

Trener-demonstrator

Trener-demonstrator

Broj učesnika po smeni: 100

IV smena

Zlatibor

21. 07. – 27. 07. 

Četiri uzrasne kategorije:

U9 (2015)

U11 (2013/2014)

U13 (2011/2012)

U15 (2009/2010)

Stručni štab (za svaku kategoriju)

Trener/koordinator Kampa

Prvi trener kategorije

Trener-demonstrator

Trener-demonstrator

Trener-demonstrator

Broj učesnika po smeni: 100

V smena

Zlatibor

28. 07. – 03. 08. 

Četiri uzrasne kategorije:

U9 (2015)

U11 (2013/2014)

U13 (2011/2012)

U15 (2009/2010)

Stručni štab (za svaku kategoriju)

Trener/koordinator Kampa

Prvi trener kategorije

Trener-demonstrator

Trener-demonstrator

Trener-demonstrator

Broj učesnika po smeni:100

Скочи на траку са алаткама