Smene

ZLATIBOR

I smena

Zlatibor

19.JUL – 25.JUL

Tri uzrasne kategorije:

U11 (2009/2010/2011)

U13 (2007/2008)

U15 (2005/2006)

Stručni štab (za svaku kategoriju)

Trener/koordinator Kampa

Prvi trener kategorije

Trener-demonstrator

Trener-demonstrator

Trener-demonstrator

Broj učesnika po smeni: 120

II smena

Zlatibor

26.JUL – 01.AVG

Tri uzrasne kategorije:

U11 (2009/2010/2011)

U13 (2007/2008)

U15 (2005/2006)

Stručni štab (za svaku kategoriju)

Trener/koordinator Kampa

Prvi trener kategorije

Trener-demonstrator

Trener-demonstrator

Trener-demonstrator

Broj učesnika po smeni: 120

III smena

Zlatibor

02.AVG – 08.AVG

Tri uzrasne kategorije:

U11 (2009/2010/2011)

U13 (2007/2008)

U15 (2005/2006)

Stručni štab (za svaku kategoriju)

Trener/koordinator Kampa

Prvi trener kategorije

Trener-demonstrator

Trener-demonstrator

Trener-demonstrator

Broj učesnika po smeni: 120

IV smena

Zlatibor

09.AVG – 15.AVG

Tri uzrasne kategorije:

U11 (2009/2010/2011)

U13 (2007/2008)

U15 (2005/2006)

Stručni štab (za svaku kategoriju)

Trener/koordinator Kampa

Prvi trener kategorije

Trener-demonstrator

Trener-demonstrator

Trener-demonstrator

Broj učesnika po smeni: 120

V smena

Zlatibor

16.AVG – 22.AVG

Tri uzrasne kategorije:

U11 (2009/2010/2011)

U13 (2007/2008)

U15 (2005/2006)

Stručni štab (za svaku kategoriju)

Trener/koordinator Kampa

Prvi trener kategorije

Trener-demonstrator

Trener-demonstrator

Trener-demonstrator

Broj učesnika po smeni: 120

DIVČIBARE

I smena

Divčibare

19.JUL – 25.JUL

Tri uzrasne kategorije:

U11 (2009/2010/2011)

U13 (2007/2008)

U15 (2005/2006)

Stručni štab (za svaku kategoriju)

Trener/koordinator Kampa

Prvi trener kategorije

Trener-demonstrator

Trener-demonstrator

Trener-demonstrator

Broj učesnika po smeni: 70

II smena

Divčibare

26.JUL – 01.AVG

Tri uzrasne kategorije:

U11 (2009/2010/2011)

U13 (2007/2008)

U15 (2005/2006)

Stručni štab (za svaku kategoriju)

Trener/koordinator Kampa

Prvi trener kategorije

Trener-demonstrator

Trener-demonstrator

Trener-demonstrator

Broj učesnika po smeni: 70

III smena

Divčibare

02.AVG – 08.AVG

Tri uzrasne kategorije:

U11 (2009/2010/2011)

U13 (2007/2008)

U15 (2005/2006)

Stručni štab (za svaku kategoriju)

Trener/koordinator Kampa

Prvi trener kategorije

Trener-demonstrator

Trener-demonstrator

Trener-demonstrator

Broj učesnika po smeni: 70

IV smena

Divčibare

09.AVG – 15.AVG

Tri uzrasne kategorije:

U11 (2009/2010/2011)

U13 (2007/2008)

U15 (2005/2006)

Stručni štab (za svaku kategoriju)

Trener/koordinator Kampa

Prvi trener kategorije

Trener-demonstrator

Trener-demonstrator

Trener-demonstrator

Broj učesnika po smeni: 70

V smena

Divčibare

16.AVG – 22.AVG

Tri uzrasne kategorije:

U11 (2009/2010/2011)

U13 (2007/2008)

U15 (2005/2006)

Stručni štab (za svaku kategoriju)

Trener/koordinator Kampa

Prvi trener kategorije

Trener-demonstrator

Trener-demonstrator

Trener-demonstrator

Broj učesnika po smeni: 70

Скочи на траку са алаткама