מחזורים

מחנה 1 זלאטיבור:

Divčibare

27.6-3.7

כל המחנאות מתאימים ל-3 קבוצות גילאים:

11 שנתון 2010 2011 2012

13 שנתון 2008 2009

15 שנתון 2006 2007

בכל מחנה משתתפים 60 חניכים.

מחנה 2 זלאטיבור:

Divčibare

4.7-10.7

כל המחנאות מתאימים ל-3 קבוצות גילאים:

11 שנתון 2010 2011 2012

13 שנתון 2008 2009

15 שנתון 2006 2007

בכל מחנה משתתפים 60 חניכים.

מחנה 3 זלאטיבור:

Zlatibor

11.7-17.7

כל המחנאות מתאימים ל-3 קבוצות גילאים:

11 שנתון 2010 2011 2012

13 שנתון 2008 2009

15 שנתון 2006 2007

בכל מחנה משתתפים 120 חניכים.

מחנה 4 זלאטיבור:

Zlatibor

18.7-24.7

כל המחנאות מתאימים ל-3 קבוצות גילאים:

11 שנתון 2010 2011 2012

13 שנתון 2008 2009

15 שנתון 2006 2007

בכל מחנה משתתפים 120 חניכים.

מחנה 5 זלאטיבור:

Zlatibor

25.7-31.7

כל המחנאות מתאימים ל-3 קבוצות גילאים:

11 שנתון 2010 2011 2012

13 שנתון 2008 2009

15 שנתון 2006 2007

בכל מחנה משתתפים 120 חניכים.

מחנה 5 זלאטיבור:

Divčibare

25.7-31.7

כל המחנאות מתאימים ל-3 קבוצות גילאים:

11 שנתון 2010 2011 2012

13 שנתון 2008 2009

15 שנתון 2006 2007

בכל מחנה משתתפים 60 חניכים.

מחנה 6 דיבציבר

Divčibare

1.8-7.8

כל המחנאות מתאימים ל-3 קבוצות גילאים:

11 שנתון 2010 2011 2012

13 שנתון 2008 2009

15 שנתון 2006 2007

בכל מחנה משתתפים 60 חניכים.

מחנה 7 דיבציבר

Divčibare

8.8-14.8

כל המחנאות מתאימים ל-3 קבוצות גילאים:

11 שנתון 2010 2011 2012

13 שנתון 2008 2009

15 שנתון 2006 2007

בכל מחנה משתתפים 60 חניכים.

מעבר לסרגל הכלים