מחזורים

מחנה 1 זלאטיבור:

Zlatibor

10.7-16.7

כל המחנאות מתאימים ל-4 קבוצות גילאים:

9 שנתון 2013

11 שנתון 2011 2012

13 שנתון 2009 2010

15 שנתון 2007 2008

בכל מחנה משתתפים 120 חניכים.

מחנה 2 זלאטיבור:

Zlatibor

17.7-23.7

כל המחנאות מתאימים ל-4 קבוצות גילאים:

9 שנתון 2013

11 שנתון 2011 2012

13 שנתון 2009 2010

15 שנתון 2007 2008

בכל מחנה משתתפים 120 חניכים.

מחנה 3 זלאטיבור:

Zlatibor

24.7-30.7

כל המחנאות מתאימים ל-4 קבוצות גילאים:

9 שנתון 2013

11 שנתון 2011 2012

13 שנתון 2009 2010

15 שנתון 2007 2008

בכל מחנה משתתפים 120 חניכים.

מחנה 4 זלאטיבור:

Zlatibor

31.7-6.8

כל המחנאות מתאימים ל-4 קבוצות גילאים:

9 שנתון 2013

11 שנתון 2011 2012

13 שנתון 2009 2010

15 שנתון 2007 2008

בכל מחנה משתתפים 120 חניכים.

מחנה 5 זלאטיבור:

Zlatibor

7.8-13.8

כל המחנאות מתאימים ל-4 קבוצות גילאים:

9 שנתון 2013

11 שנתון 2011 2012

13 שנתון 2009 2010

15 שנתון 2007 2008

בכל מחנה משתתפים 120 חניכים.

מעבר לסרגל הכלים