Smene

ZLATIBOR

I smena

Zlatibor

21. jul – 27. jul

Tri uzrasne kategorije:

U11 (2008/2009/2010)

U13 (2006/2007)

U15 (2004/2005)

Stručni štab (za svaku kategoriju)

Trener/koordinator Kampa

Prvi trener kategorije

Trener-demonstrator

Trener-demonstrator

Trener-demonstrator

Broj učesnika po smeni: 100

II smena

Zlatibor

28. jul – 03. avgust

Tri uzrasne kategorije:

U11 (2008/2009/2010)

U13 (2006/2007)

U15 (2004/2005)

Stručni štab (za svaku kategoriju)

Trener/koordinator Kampa

Prvi trener kategorije

Trener-demonstrator

Trener-demonstrator

Trener-demonstrator

Broj učesnika po smeni: 100

III smena

Zlatibor

04. – 10. avgust

Tri uzrasne kategorije:

U11 (2008/2009/2010)

U13 (2006/2007)

U15 (2004/2005)

Stručni štab (za svaku kategoriju)

Trener/koordinator Kampa

Prvi trener kategorije

Trener-demonstrator

Trener-demonstrator

Trener-demonstrator

Broj učesnika po smeni: 100

IV smena

Zlatibor

11. – 17. avgust

Tri uzrasne kategorije:

U11 (2008/2009/2010)

U13 (2006/2007)

U15 (2004/2005)

Stručni štab (za svaku kategoriju)

Trener/koordinator Kampa

Prvi trener kategorije

Trener-demonstrator

Trener-demonstrator

Trener-demonstrator

Broj učesnika po smeni: 100

V smena

Zlatibor

18. – 24. avgust

Tri uzrasne kategorije:

U11 (2008/2009/2010)

U13 (2006/2007)

U15 (2004/2005)

Stručni štab (za svaku kategoriju)

Trener/koordinator Kampa

Prvi trener kategorije

Trener-demonstrator

Trener-demonstrator

Trener-demonstrator

Broj učesnika po smeni: 100

KOPAONIK

I smena

Kopaonik

21. jul – 27. jul

Tri uzrasne kategorije:

U11 (2008/2009/2010)

U13 (2006/2007)

U15 (2004/2005)

Stručni štab (za svaku kategoriju)

Trener/koordinator Kampa

Prvi trener kategorije

Trener-demonstrator

Trener-demonstrator

Trener-demonstrator

Broj učesnika po smeni: 100

II smena

Kopaonik

28. jul – 03. avgust

Tri uzrasne kategorije:

U11 (2008/2009/2010)

U13 (2006/2007)

U15 (2004/2005)

Stručni štab (za svaku kategoriju)

Trener/koordinator Kampa

Prvi trener kategorije

Trener-demonstrator

Trener-demonstrator

Trener-demonstrator

Broj učesnika po smeni: 100

III smena

Kopaonik

04. – 10. avgust

Tri uzrasne kategorije:

U11 (2008/2009/2010)

U13 (2006/2007)

U15 (2004/2005)

Stručni štab (za svaku kategoriju)

Trener/koordinator Kampa

Prvi trener kategorije

Trener-demonstrator

Trener-demonstrator

Trener-demonstrator

Broj učesnika po smeni: 100