Medicinska testiranja – osnov za pravilan rast i razvoj

Novom pričom sa stučnim rukovodiocem kampa Deki5 Nebojšom Miloševićem nastavljamo sa predstavljanjem programa rada na kampu našeg proslavljenog fudbalera Dejana Stankovića. Sa željom da istaknemo sve detalje po kojima je kamp Deki5 postao jedinstven i prepoznatljiv u regionu, Milošević je prvo predstavio planove i ciljeve za drugu sezonu kampa, a ovog puta se fokusirao na segment koji je preteča bilo kakavog rada na travnatom terenu – TESTIRANJE.

Svi učesnici kampa Deki5 dužni su da pre dolaska obave lekarske preglede i donesu potvrdu da ispunjavaju uslove da se bave sportom. S obzirom da je zdravlje, kao i pravilan telesni rast i razvoj dece, jedan od osnovnih prioriteta kampa Deki5, obavljaju se i detaljna medicinska testiranja koja vrše izuzetno stručna lica specijalizovana za tu vrstu dijagnostike.

– Radimo testove za procenu motoričkih sposobnosti – počinje priču Milošević i dodaje:
– Naši stručni saradnici za ovu oblast, uz nasjavremeniju opremu, dobijaju podatke koji se odnose na brzinu, agilnost, specifičnu agilnost i jedan segment snage. Imamo tu mogućnost da posedujemo veliku bazu podataka koja nam služi za poređenje dobijenih rezultata u odnosu na uzrast dece. Naša želja je da kroz duži vremeneski period
pratimo dobijene rezultate, jer su svi testovi koje radimo standardizovani, a samim tim su i validni. Pored toga veoma bitna stvar koja je po mom mišljenju važnija od procene motoričkih sposobnosti jeste procena efikasnosti lokomotornog sistema kroz procenu mobilnosti motorne konotrole i stabilnosti.

Na pitanje šta to praktično znači Milošević odgovara:
– To znači da gledamo posturalni status tela, posmatramo trenutnu razvijenost muskulature u odnosu na koštani sistem. Na taj način roditelji imaju prilike da dobiju veoma važne podatke koji mogu da ukazuju na eventualnu opoasnost od pojave određenih telesnih deformiteta, pogrešnog držanja tela, neusklađenosti razvoja određene muskulature i praktično se pronalazi „najslabija karka“ u kinetičkom lancu. To znači da može da se napravi preporuka, a to i radimo, šta u nekom budućem vremenu mora da se tretira kroz specifične vežbe. Svaki kamper dobija individualni izveštaj koji sadrži rezultate testiranja, analizu tih rezultata, preporuke i usmerenja za trenažni proces i fizičku aktivnost u budućnosti – kaže Milošević i posebno naglašava:

– Jako je pogrešno u predpubertetskom i pubertskom periodu, kada postoje izraženi disbalansi u brzini razvoja mišića, ligamenata i kostiju, pristupiti nekom nekontrolisanom vežbanju i time eventualno praviti nepopravljive greške u telesnom statusu. To kasnije u razvoju može da doprinese većem stepenu povređivanja ili pojave deformiteta kičmenog stuba. Zato kroz naše trenažne aktivnosti kamperi dobijaju demonstraciju i uputstva na šta treba posebno da obrate pažnju. Kamperi koji to žele imaju mogućnost da tokom cele godine budu u kontaktu sa stručnim osobljem kampa, da dobiju savet, preporuku ili eventualnu pomoć.

Koliko su ovakva testiranja važna Milošević objašnjava kroz praktčan primer:
– Prošlogodišnja iskustva su nam još jednom potvrdila opravdonast ovakvog testiranja, jer je bilo slučajeva kada su deca bila u takvom stadijumu razvoja da je bila neophodna i stučna pomoć u smislu prevencije eventualnih povreda i poprvljanja balansa i mobilnosti lokomotornog aparata. Bilo je slučajeva da su roditelji tražili savet i da je naša stručna služba reagovala, a sve naravno sa ciljem zaštite zdravlja i pravilnog razvoja dece – zaključio je Milošević.