III smena

Prvo okupljanje

Milica Mandić u poseti

Radost sa loptom

Danas nam je divan dan

Veština i preciznost

Milica Mandić u poseti

Radost sa loptom

Danas nam je divan dan