Nemanja Badnjarević

Biography

Diplomirani profesor sporta (Fakultet za sport i fizičku kulturu, Univerzitet u Beogradu), 13 godina iskustva u trenerskom poslu. Stručni saradnik za analitiku i dijagnostiku u sportu Zavoda za sport i medicine sporta Republike Srbije.

Strani jezici: engleski

Subjects

Education