Marko Vasiljević

Biography

Profesor fizičke kulture – diplomirani kineziolog (Fakultet sporta i fizičke kulture, Univerzitet u Novom Sadu). Stručni saradnik za analitiku i dijagnostiku u sportu Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije. Strani jezici: engleski

Subjects

Education