Igor Ilić

Biography

Student Fakulteta za sport i fizičku kulturu, Univerzitet u Beogradu, Nacionalna futsal licenca. Četiri godine iskustva u radu sa mlađim kategorijama. Strani jezik: engleski

Subjects

Education