Filip Ostojić

Biography

Student III završne godine Visoke sportske i zdravstvene škole (smer fudbalski trener), tri godine iskustva u radu sa mlađim kategorijama. Strani jezik: engleski

Subjects

Education