Aleksa Pantović

Biography

Visoka sportska i zdravstvena škola, Univerzitet Singidunum, smer: fudbalski trener. Četiri godine iskustva u radu sa mlađim kategorijama. Strani jezici: engleski, španski, ruski

Subjects

Education